Etiket arşivi: yarı

yarı

diğer yarı-n.–…-.—·-.-

ölü / öldürmezsen yarı-m

deli ——-.-r dik mi ki.- yarım akıl

yarım kişilik oyun.

yarın boğuluyor, acı gitmiyor.

diğer yarı-m.–…-.—·-.-

yarım ağız, yarım kalmış bi’şeyler.

varlığın yarısı. tüme yarın.

yarı·sı | yanı·nda .- değil •